Lynks

 

WikiPics

För trevligare surfning på Wikipedia.

WikiPics är tillägg till Google Chrome och Safari som möjliggör en mycket bättre upplevelse av bilder, fotografier och grafik på Wikipedia. Du kan snabbt se en uppförstorad version av en bild utan att lämna sidan du var på, du kan bläddra bland bilderna med musen eller tangentbordet. WikiPics är översatt till svenska och engelska. The english description can be found here until this refreshed site is translated.

Ladda ner gratis för Google ChromeLadda ner gratis för Safari

For a smoother Wikipedia experience.

WikiPics is a Chrome and Safari extension that improves your Wikipedia experience, giving you fast and convenient ways to navigate pictures and photos on Wikipedia articles. Pictures will open in large sizes and you’ll be able to navigate quickly with your mouse or keyboard.

Free download at the Google Chrome på Chrome StoreFree download for Safari

Vill du veta mer?